Luni 27 Iun 2016

Anunt

Suplimentare număr de locuri la clasa a V-a

 

În atenţia candidaţilor participanţi
la EVALUARE NAȚIONALĂ - Clasa a VIII-a - 2016

Candidații vor fi prezenți la școală la orele 8:00 și în sălile de examen cel mai târziu la orele 8:30.

Accesul candidaților în săli este permis pe baza buletinului sau a cărții de identitate/
a certificatului de naștere/a carnetului de elev.

Extras din Ordinul ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 5081/31.08.2015, privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016

 Art.9. - (1) Se interzice candidaţilor la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop. 

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.

(7)  Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă  vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă respectivă.

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLILE DE EXAMEN

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA 5

 

Evaluarea competenţelor lingvistice

Candidaţii vor fi prezenţi în şcoală luni, 27.06.2016, la ora 11 şi în săli la ora 11,30.

repartizarea pe săli

sala 1

sala 2

sala 3

sala 4

sala 5

sala 6

echivalări competenţe lingvistice

 

Evaluarea competenţelor digitale

Candidaţii vor fi prezenţi în şcoală la ora 12 şi în laborator la ora 12,30.

Programarea pe zile

21.06.2016-laborator demisol

21.06.2016-laborator parter

22.06.2016- laborator demisol

22.06.2016-laborator parter

echivalări digitale

Rezultate

 

În atenţia candidaţilor participanţi
la examenul de BACALAUREAT 2016

Accesul candidaților în săli este permis pe baza actului de identitate, …”(conform Art. 56 alin. (1) din Metodologie).

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. (conform Art. 56, alin. (2) din Metodologie)

 
 

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

programare pe clase

XII A

XII B

XII C

XII D

Rezultate

 

Rezultatele la testarea pentru înscrierea în clasa a V-a

an școlar 2016-2017

Găsiţi rezultatele aici.

 

REZULTATE PROBE APTITUDINI - PROFIL PEDAGOGIC

AN ŞCOLAR 2016-2017

Rezultatele au fost afişate aici.

 

 REZULTATELE INSCRIERII ÎN CLASA PREGATITOARE

Puteti descarca rezultatele de aici.

 


Contact

Colegiul Naţional 'Preparandia -Dimitrie Țichindeal'

Bd. Gen. Dragalina, nr. 5-7
310125  ARAD

Telefon: 0257-281533
                  0357-426730
         Fax: 0257-281533

Email aici